FISTERRA HOUSE BAND

A Fisterra House Band é a banda residente do festival. Baixo ese nome aglutina a aqueles artistas do programa que cada ano se unen de xeito espontáneo. Partindo da complicidade, esta banda serve de espazo de colaboración e laboratorio, para achegar blues naqueles recunchos de Fisterra que o precisen.